Technologická príprava výroby

Zákazníkom zabezpečujeme služby technickej podpory ako sú vypracovanie 3D modelu výrobku, alebo montážnej zostavy, zakreslenie výrobnej dokumentácie, prípadne spracovanie sprievodnej dokumentácie a vytvorenie technologického postupu. Naši pracovníci pracujú v najmodernejších programoch AutoCAD, SolidWorks a Visi. Technologickú prípravu a optimalizáciu výroby zabezpečuje CAD/CAM systém SolidCAM a SolidEdgeCAM. Samotná výroba je riadená softvérom riadenia výroby.

Späť na technologické možnosti