Profil spoločnosti

HISTÓRIA

Sme výrobno-obchodná spoločnosť, pôsobiaca v oblasti strojárenstva od roku 1998, v ktorej strojárska výroba bola od založenia hlavná strategická činnosť. Na priestore s rozlohou asi 300 m² sa realizovala prvotná výroba orientovaná na vývoj a stavbu prototypov strojov a zariadení na tryskanie suchým ľadom. V priebehu vývoja sa hlavná aktivita podniku začala orientovať na širší okruh zákazníkov z rôznych oblastí, čo podnietilo vznik samostatných oddelení s konkrétne zameraným výrobným programom a službami.

V roku 2004 spoločnosť rozšírila svoje kapacity odkúpením výrobného areálu s rozlohou viac ako 5 000 m². Následnou rekonštrukciou priestorov a zakúpením prvých výrobných strojov podnik spustil vlastnú výrobu, pri ktorej zriadil aj montážne pracovisko a vývojovú a konštrukčnú kanceláriu. Spoločnosti sa tým otvorili nové možnosti a oblasti, na ktoré začala sústreďovať svoje aktivity. S postupným zvyšovaním objemu výroby a radov rôznych sortimentov výrobkov stúpali aj nároky na technologické vybavenie. Spoločnosť prakticky v každom období vo veľkej miere investovala do technologického vybavenia.

Kvalifikovaný a technicky zdatný personál, dobré technologické vybavenie viedli spoločnosť k novej investícii. Začiatkom roku 2012 spoločnosť rozšírila svoje výrobné možnosti výstavbou novej výrobnej haly, kde disponuje novou zvarovňou, obrobňou a montážnym pracoviskom pre výrobky do hmotnosti 5 000 kg. Týmto sa spoločnosti otvorili nové možnosti pôsobenia o ďalšie odvetvia priemyslu.

SÚČASNOSŤ

Sídlo spoločnosti sa nachádza v Považskej Bystrici v priemyselnom parku bývalých Považských strojární v areáli s rozlohou 5 000 m², kde disponuje administratívnymi, výrobnými a skladovými priestormi. Spoločnosť je v 100 % súkromnom vlastníctve, v súčasnosti zamestnáva cca 50 zamestnancov.Naša spoločnosť realizuje zákazkovú výrobu v oblasti všeobecného strojárstva. Produkuje širokú škálu výrobkov pre rôzne odvetvia priemyslu od náhradných dielov, podskupín a zostáv po kompletné jednoúčelové stroje a zariadenia.
Spoločnosť v súčasnosti vo výrobe expanduje, investuje do technologických inovácií, disponuje moderným konštrukčným a vývojovým oddelením, výrobnými a montážnymi pracoviskami obsadenými kvalifikovaným a technicky zdatným personálom, pomocou ktorých dokáže spoľahlivo plniť kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky svojich zákazníkov. Vďaka špičkovému technickému vybaveniu a precíznej kontrole v našom výrobnom závode sme pripravení naplniť vaše očakávania.

MODERNÝ VÝROBNÝ PODNIK

Spoločnosť v súčasnosti vo výrobe expanduje, investuje do technologických inovácií, disponuje moderným konštrukčným a vývojovým oddelením, výrobnými a montážnymi pracoviskami obsadenými kvalifikovaným a technicky zdatným personálom, pomocou ktorých dokáže spoľahlivo plniť kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky svojich zákazníkov. Vďaka špičkovému technickému vybaveniu a precíznej kontrole v našom výrobnom závode sme pripravení naplniť vaše očakávania.

PREČO ICT?

Sme strojárskou spoločnosťou, ktorá poskytuje široké spektrum výroby a technologické možnosti od tvorby technických výkresov, výskumu a vývoja, cez delenie materiálu, mechanické opracovanie, ohraňovanie, zváranie, povrchové úpravy, montáž a kontrolu kvality. Moderné strojové vybavenie v rukách našich skúsených zamestnancov nám umožňuje pracovať na zákazkách z rôznych materiálov, zložitých tvarov a veľkosti.

Naša moderná dielňa je vybavená najnovšími strojmi pre spracovanie CNC technológie. Vďaka vynikajúcej kvalite našich výrobkov, spoľahlivosti a najmä kvalitou práce našich zamestnancov sme presvedčili popredné spoločnosti v oblasti priemyslu, dopravy a strojárstva v strednej a západnej Európe pre ktoré sme realizovali: