ICT STROJÁRSKA VÝROBA

Oddelenie produkuje širokú škálu výrobkov pre rôzne odvetvia priemyslu, realizuje strojársku výrobu v oblasti všeobecného strojárstva na základe dokumentácie dodanej od zákazníka a tiež zabezpečuje komplexnú výrobu dielov a sortimentu pre ďalšie divízie spoločnosti.          

Spoločnosť v súčasnosti expanduje, investuje do technologických inovácií, disponuje moderným konštrukčným a vývojovým oddelením, výrobnými a montážnymi pracoviskami obsadenými kvalifikovaným a technicky zdatným personálom, pomocou ktorých dokáže spoľahlivo plniť kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky svojich zákazníkov.                
Sídlo spoločnosti sa nachádza v Považskej Bystrici v priemyselnom parku bývalých Považských strojární v areáli s rozlohou 5 000 m², kde disponuje administratívnymi, výrobnými a skladovými priestormi. Spoločnosť je v 100 % súkromnom vlastníctve a v súčasnosti zamestnáva 50 zamestnancov.

Divízia realizuje strojársku výrobu v oblasti všeobecného strojárstva V súčasnosti zamestnávame 50 zamestnancov Divízia zabezpečuje komplexnú výrobu dielov a sortimentu pre ďalšie divízie spoločnosti