Doplnkové oceľové konštrukcie 


Výroba oceľových konštrukciíRealizujeme: návrh, projekt a výrobnú výkresovú dokumentáciu, statický výpočet, výrobu a povrchovú úpravu, dodávku a montáž oceľových konštrukcií ako sú:
  • vstavané a technologické plošiny,
  • priemyselné schodiská a zábradlia,
  • deliace steny a priečky,
  • požiarne nádrže a zásobníky,
  • zastrešenia,
  • klampiarske prvky,
  • iné oceľové výrobky ako sú reklamné tabule, plotové dielce, mreže a pod.

Galéria