Profil spoločnosti

Výrobno-obchodná spoločnosť so zameraním na strojársku výrobu svojím rozsiahlym výrobným programom a službami aktívne pôsobí v mnohých odvetviach priemyslu.
Vnútorné členenie podniku predstavujú tri samostatné divízie s výrobným programom orientovaným na strojársku výrobu, stavebné konštrukcie a priemyselné čistenie. Ťažiskový výrobný program tvoria stroje na tryskanie suchým ľadom, ktoré predstavujú prevažnú časť obratu spoločnosti. Zvyšok generuje kooperačná strojárska výroba a výroba stavebných konštrukcií.

Divízie svojou činnosťou významne podporujú hlavný predmet podnikania a prispievajú tak k dynamickému rozvoju a rastu celej spoločnosti. Spoločnosť prostredníctvom týchto divízií produkuje širokú škálu výrobkov a služieb európskych a svetových kvalitatívnych štandardov, ktoré sú určené prevažne na export do krajín EÚ a Ázie.
                       
Sídlo spoločnosti sa nachádza v Považskej Bystrici v priemyselnom parku bývalých Považských strojární v areáli s rozlohou 5 000 , kde disponuje administratívnymi, výrobnými a skladovými priestormi. Spoločnosť je v 100 % súkromnom vlastníctve, v súčasnosti zamestnáva cca 50 zamestnancov.

Sídlo spoločnosti  Sídlo spoločnosti ICT Sídlo spoločnosti sa nachádza v Považskej Bystrici v priemyselnom parku bývalých Považských strojární