Verejná súťaž

Inovácia procesu výroby strojných dielov pre ICT industrial construction technologies s. r. o..  OZNÁMENIE SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Výzva na predloženie cenovej ponuky - inovácia procesu výroby strojných dielov – softvér - nadstavba softvéru - 4 a 5 osé súvislé obrábanie.
Výzva na predloženie cenovej ponuky